Olga Mõssina

1984

Eriala: Rakendusmatemaatika (vene õppekeelega)