Leonid Vainerman

1984

Eriala: Rakendusmatemaatika (vene õppekeelega) (cum laude)