Jelena Potišnaja

1988

Eriala: Rakendusmatemaatika (vene õppekeelega)