Natalja Klimjuk

1986

Eriala: Rakendusmatemaatika (vene õppekeelega)