Lada Peikre

1985

Eriala: Rakendusmatemaatika (vene õppekeelega) (cum laude)