Larissa Poplõko

1985

Eriala: Rakendusmatemaatika (vene õppekeelega)