Oksana Jõe

1993

Eriala: Matemaatika (vene õppekeelega)