Natalja Temkina

1991

Eriala: Matemaatika (vene õppekeelega)